با ما تماس بگیرید

09301666751
همایش‌ جمع‌بندی انسانی‌ها

تاریخ انتشار: 1403-01-15 17:01:46
دسته‌بندی: اخبار
ویژگی‌های کلی همایش:
همایش‌ها در بازه زمانی 18 فروردین تا 2 اردیبهشت 1403 برگزار می‌شود.
برنامة هر درس مجموعاً در 10 ساعت تنظیم شده است.
محتوای همایش دو محور اصلی دارد:
1) حل تیپ‌ تست‌های مهم و پرتکرار همراه با بازیابی نکات
2) حل آزمون شبیه‌ساز و آموزش مدیریت جلسه آزمون ویژه هر درس (تشخیص تیپ‌سؤالات ساده، مدیریت زمان و....) 
3) بررسی ایده‌های نو در کنکورهای سراسری
روند برگزاری همایش، تعاملی است؛ هر مجموعه از تیپ‌تست‌ها را دانش‌آموزان در بازة زمانی 5 تا 10 دقیقه‌ای حل می‌کنند و سپس دبیر مربوطه به حل آن مجموعه و استخراج و بازیابی نکات می‌پردازد. بخش بعدی همایش به حل آزمون شبیه‌ساز اختصاص دارد.
برای هر درس، جزوه ویژه از قبل در اختیار دانش‌آموزان قرار داده می‌شود.
برای سه هفته پایانی، پشتیبانی رفع اشکال در اختیار دانش‌آموز قرار داده می‌شود.


برای خرید این دوره وارد دسته بندی ( انسانی ها - دکتر مرتضوی) شوید .

دبیران همایش جمع بندی :


برنامه کلاس دوره :

برای خرید این دوره وارد دسته بندی ( انسانی ها - دکتر مرتضوی) شوید .