با ما تماس بگیرید

09301666751


نکته و تست فیزیک

نکته و تست فیزیک
تعداد فصل‌ها
4 فصل
مدت دوره
12 ساعت
تعداد جلسات
38 جلسه
تعداد فراگیر
56 نفر
1500000
1,300,000 تومان
1500000
1,300,000 تومان

توضیحات دوره

  1. ویدئوهای تدریس فشرده
  2. کلاس‌های آنلاین نکته و تست
  3. از اواسط بهمن تا انتهای فروردین
  4. مرور سریع تمام مباحث در نکته و تست های آنلاین
  5. بررسی تمام تست های کنکور اخیر
  6. بررسی سوالات پرتکرار کنکور های اخیر
  7. بررسی ایده های نو مطرح شده در کنکور های اخیر
  8. بررسی مباحث کتاب درسی که تا به حال از آنها در کنکور های اخیر سوالی مطرح نشده

جلسات دوره

کلاس آنلاین نکته و تست درس فیزیک
0 دقیقه
مشاوره اردوی عید
0 دقیقه
بازپخش جلسه 1-قسمت 1
59 دقیقه
بازپخش جلسه 1-قسمت 2
64 دقیقه
بازپخش جلسه 2-قسمت 1
64 دقیقه
بازپخش جلسه 2-قسمت 2
54 دقیقه
بازپخش جلسه 3-قسمت 1
52 دقیقه
بازپخش جلسه 3-قسمت 2
50 دقیقه
بازپخش جلسه 4
76 دقیقه
جلسه 5 اتمی
0 دقیقه
بازپخش جلسه 6
85 دقیقه
جلسه 1 دوره عید قسمت - 1
0 دقیقه
جلسه 1 دوره عید قسمت - 2
0 دقیقه
جلسه 2 دوره عید قسمت - 1
0 دقیقه
جلسه 2 دوره عید قسمت - 2
0 دقیقه
جلسه 2 دوره عید قسمت - 3
0 دقیقه
جلسه 3 دوره عید قسمت - 1
0 دقیقه
جلسه 3 دوره عید قسمت - 2
0 دقیقه
جلسه 3 دوره عید قسمت - 3
0 دقیقه
فشار _ قسمت 1
52 دقیقه
فشار _ قسمت 2
71 دقیقه
گرما _ قسمت 1
51 دقیقه
گرما _ قسمت 2
49 دقیقه
آفلاین الکتریسیته جاری قسمت - 1
0 دقیقه
آفلاین الکتریسیته جاری قسمت - 2
0 دقیقه
آفلاین الکتریسیته جاری قسمت - 3
0 دقیقه
آفلاین الکتریسیته جاری قسمت - 4
0 دقیقه
آفلاین الکتریسیته جاری قسمت - 5
0 دقیقه
آفلاین الکتریسیته جاری قسمت - 6
0 دقیقه
آفلاین الکتریسیته جاری قسمت - 7
0 دقیقه
آفلاین مغناطیس قسمت - 1
0 دقیقه
آفلاین مغناطیس قسمت - 2
0 دقیقه
آفلاین مغناطیس قسمت - 3
0 دقیقه
آفلاین مغناطیس قسمت - 4
0 دقیقه
آفلاین کار و انرژی قسمت - 1
0 دقیقه
آفلاین کار و انرژی قسمت - 2
0 دقیقه
جزوه جلسه 1و2 دوره عید
0 دقیقه
جزوه های افلاین
0 دقیقه

امتیاز

3.42 از 5 / 6 رای